Image1

BG051PO001–2.1.11 “АЗ МОГА”

  Дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.Дейностите по операцията допълват дейностите, реализирани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.01 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” и BG051PO001-2.1.02 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”, като дават възможност на лица, чиито работодатели не кандидатстват и не изпълняват проекти по посочените схеми да се включат активно в мерки за учене през целия живот и повишаване на знанията и уменията им. Посредством операцията се осигурява пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот без това да зависи от инициативата на техните работодатели.

Още...
news-tab
Назад Напред

Курс готвачи

Курс готвачи

Курс Готвач Още снимки от събитието можете да видите тук:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247968655241815.59550.247099251995422&type=1

Прочети още

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства за професионална квалификация Още снимки от събитието: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624694060902604.1073741826.247099251995422&type=1

Прочети още

Примерна Новина 3

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите...

Прочети още
social-media

Templates Joomla 1.6