Image1
Проекти, реализирани от Сивани ООД

BG051PO001-1.1.03 "Развитие"

Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост. Обученията ще се реализират чрез предоставяне на ваучери на представителите на целевата група. Приоритетно в дейностите по операцията ще бъдат включвани:
- лица, които са освободени от работа след 01.11.2008г. в следствие на преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, намаляване обема от работа или закриване на част от производството;
- регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст;
- безработни младежи до 29-годишна възраст;
- продължително безработни лица.

Допълнителна информация

 
 

"Красива България"

  „Красива България" е проект на МТСП за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта. Той подкрепя дейности, целящи увеличаване на привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура в Република България, както и осъществяване на квалификационно обучение на безработни, вкл. създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

Допълнителна информация

 
 

Активни услуги на пазара на труда

  Да подпомогне реинтеграцията на безработните на пазара на труда, да повиши общата производителност на труда, да допринесе за развитието на местния потенциал и активизирането на частната инициатива и да намали броя на хората, нуждаещи се от социални помощи. Очаква се АУПТ да допринесат за увеличаване на доходите, квалификацията и дълготрайната заетост.

Допълнителна информация

 
 

Страница 2 от 2

news-tab
Назад Напред

Курс готвачи

Курс готвачи

Курс Готвач Още снимки от събитието можете да видите тук:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247968655241815.59550.247099251995422&type=1

Прочети още

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства за професионална квалификация Още снимки от събитието: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624694060902604.1073741826.247099251995422&type=1

Прочети още

Примерна Новина 3

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите...

Прочети още
social-media

Templates Joomla 1.6