Image1
Проекти, реализирани от Сивани ООД

BG051PO001-1.2.01 „Подкрепа за предприемчивите Българи“

  Изключително популярната програма Подкрепа за предприемчивите Българи цели, както подсказва и наименованието ѝ,  да се подпомогнат със суми до 20 000 лева проекти  за създаване на собствен бизнес на Български граждани.
Сивани ООД спечели обществена поръчка и сключи договор с Агенцията по заетостта за провеждане на консултациите по Компонент I от програмата. По силата на този договор Сивани ООД ще консултира насочените от бюрата по труда лица за областите Монтана, София-област и София град.

Допълнителна информация

 
 

BG051PO001-2.1.12 “Адаптивност”

  Дава възможност за ограничаване на масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата. От своя страна работодателят ще задържи персонала си, който отново ще му бъде нужен при излизане от кризата и оживление на пазара. Работниците ще получат допълнителни средства под формата на ваучери за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение, но не по-дълго от шест месеца.

Допълнителна информация

 
 

BG051PO001–2.1.11 “АЗ МОГА”

  Дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.Дейностите по операцията допълват дейностите, реализирани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.01 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” и BG051PO001-2.1.02 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”, като дават възможност на лица, чиито работодатели не кандидатстват и не изпълняват проекти по посочените схеми да се включат активно в мерки за учене през целия живот и повишаване на знанията и уменията им. Посредством операцията се осигурява пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот без това да зависи от инициативата на техните работодатели.

Допълнителна информация

 
 

BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече"

  Дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.

Допълнителна информация

 
 

Страница 1 от 2

news-tab
Назад Напред

Курс готвачи

Курс готвачи

Курс Готвач Още снимки от събитието можете да видите тук:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247968655241815.59550.247099251995422&type=1

Прочети още

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства за професионална квалификация Още снимки от събитието: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624694060902604.1073741826.247099251995422&type=1

Прочети още

Примерна Новина 3

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите...

Прочети още
social-media

Templates Joomla 1.6