Image1

Обучения

Центърът за професионално обучение към "СИВАНИ" ООД, гр. Ихтиман, е регистриран на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 04/ 19.04.2006 г.)

Центърът има право да извършва обучения по следните професии и специалности:

Професия “Счетоводител”, код 344010 
 Специалност “Счетоводна отчетност”, код 3440101 – трета степен на професионална квалификация
Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
 Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална квалификация
Професия “Оператор на компютър”, код 345100
 Специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация
Професия “Офис-секретар”, код 246020
 Специалност “Административно обслужване”, код 3560201 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Хлебар-сладкар”, код 541030
 Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на професионална квалификация
Професия “Шивач”, код 542110
 Специалност: “Шивачество” код 5421101 – първа степен на професионална квалификация
Професия “Дърводелец”, код 543030
 Специалност: “Дърводелство”, код 5430301 - първа степен на професионална квалификация
 Професия “Строител”, код 582030
 Специалност “Помощник в строителството”, код 5820301 – първа степен на професионална квалификация,
 Специалност “Кофражи”, код 5820302 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Зидария”, код 5820304 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 – втора степен на професионална квалификация ,
 Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307 – втора степен на професионална квалификация ,
 Специалност “Мозайки”, код 5820308 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309 – втора степен на професионална квалификация ,
 Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310 – втора степен на професионална квалификация ,
 Специалност “Строително тенекиджийство”, код 5820311 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Покриви”, код 5820312 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Монтажник на В и К мрежи”, код 582070
 Специалност “Вътрешни В и К мрежи”, код 5820701 – втора степен на професионална квалификация,
 Специалност “Външни В и К мрежи”, код 5820702 - втора степен на професионална квалификация
Професия “Озеленител”, код 622020
 Специалност “Цветарство”, код 6220201 – първа степен на професионална квалификация,
 Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - първа степен на професионална квалификация
Професия “Лесовъд”, код 623040
 Специалност “Горско стопанство”, код 6230401 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Работник в горско стопанство”, код 623060
 Специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601 – първа степен на професионална квалификация,
 Специалност “Билкарство”, код 6230604 – първа степен на професионална квалификация
Професия “Социален работник”, код 762020
 Специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”, код 7620202 – трета степен на професионална квалификация
Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020
 Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 – трета степен на професионална квалификация
Професия “Камериер”, код 811030
 Специалност “Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация
Професия “Ресторантьор”, код 811060
 Специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110602 – трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Кетеринг”, код 8110603 – трета степен на професионална квалификация
Професия “Готвач”, код 811070
 Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Сервитьор-барман”, код 811080
 Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Фризьор”, код 815010
 Специалност “Фризьорство”, код 8150101 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Козметик”, код 815020
 Специалност “Козметика”, код 8150201 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Продавач -  консултант”, код 341020
 Специалност “Продавач - консултант”, код 3410201 – втора степен на професионална квалификация
Професия “Счетоводител”, код 344010
 Специалност “Счетоводна отчетност”, код 3440101 - трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Счетоводство”, код 3440102 - втора степен на професионална квалификация
Професия “Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040
 Специалност “Бизнес - услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалификация
Професия “Офис - мениджър” код 346010
 Специалност “Бизнес - администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация
Професия “Техник - растениевъд“, код 621010
 Специалност “Полевъдство”, код 6210101, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Трайни насаждения”, код 6210103, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Селекция и семепроизводство”, код 6210104, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210105, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Гъбопроизводство”, код 6210106, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107, трета степен на професионална квалификация
Професия “Техник в лозаровинарството“, код 621020
 Специалност “Лозаровинарство”, код 6210201, трета степен на професионална квалификация
Професия “Растениевъд“, код 621030
 Специалност “Растениевъдство”, код 6210301, първа степен на професионална квалификация
Професия “Техник - животновъд“, код 621040
 Специалност “Говедовъдство”, код 6210401, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Овцевъдство”, код 6210402, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Свиневъдство”, код 6210403, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Птицевъдство”, код 6210404, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Зайцевъдство”, код 6210405, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Пчеларство и бубарство”, код 6210406, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Коневъдство и конна езда”, код 6210407, трета степен на професионална квалификация
Професия “Животновъд“, код 621050
 Специалност “Животновъдство”, код 6210501, първа степен на професионална квалификация
Професия “Организатор на туристическа агентска дейност“, код 812010
 Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация
Професия „Финансов отчетник”, код 343020
 Специалност „Финансова отчетност”, код 3430201, втора степен на професионална квалификация
Професия „Касиер”, код 345060
 Специалност „Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация
Професия „Икономист”, код 345120
 Специалност „Индустрия”, код 3451201, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност „Търговия”, код 3451202, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204, трета степен на професионална квалификация
Професия „Деловодител”, код 346030
 Специалност „Деловодство и архив”, код 3460301, първа степен на професионална квалификация
Професия „Пътен строител”, код 582060
 Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601, втора степен на професионална квалификация
Професия „Помощник пътен строител”, код 582090
 Специалност „Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, първа степен на професионална квалификация
Професия „Организатор на спортни прояви и първенства“, код 813080
 Специалност „Организация на спортни прояви и първенства“, код 8130801, трета степен на професионална квалификация
Професия „Организатор на обредно-ритуални дейности”, код 814030
 Специалност „Организация на весели обредно-ритуални дейности”, код 8140301, трета степен на професионална квалификация,
 Специалност „Организация на траурни обредно-ритуални дейности”, код 8140302, трета степен на професионална квалификация
Професия „Еколог”, код 851010
 Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, трета степен на професионална квалификация
Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, код 861020
 Специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, код 8610201, трета степен на професионална квалификация
news-tab
Назад Напред

Курс готвачи

Курс готвачи

Курс Готвач Още снимки от събитието можете да видите тук:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247968655241815.59550.247099251995422&type=1

Прочети още

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства за професионална квалификация Още снимки от събитието: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624694060902604.1073741826.247099251995422&type=1

Прочети още

Примерна Новина 3

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите...

Прочети още
social-media

Templates Joomla 1.6